Prijavnica / Entry

Posted on Posted in Uncategorized

12.KLUBSKA RAZSTAVA/12th CLUB SHOW

Spol/Sex
 Pes/Male Psica/Female
Razred/Class
 Mladiči/Baby (4-6m) Najmlajši/Puppy (6-9m) Mladi/Junior (9-18m) Vmesni/Intermediate (15-24m) Zreli/Open (over 15m) Prvaki/Champion** Veterani/Veteran (over 8y) Pet*** Najlepša glava/Best head Najlepše gibanje/Best movement Najlepši greben/Best ridge Pari/Braces Vzrejne skupine/Breeding group
PES/DOG
Ime psa/Name of the dog

Položen/Born

Št. rod. knj./Stud book No.

Oče/Father

Mati/Mother

Vzreditelj/Breeder

LASTNIK/OWNER
Ime/Name

Priimek/Surname

Ulica/Street

Posta in poštna številka/Post and post code

Država/Country

e-mail

tel

Datum/Date

Plačilo – Payment do – until po – after
za prijavo – entry deadlines 5.9.2019 5.9.2019
Prvi pes

First dog

Nečlani – non-members 30 € 40€
Člani – members 25 € 30€
Naslednji pes

Additional dog

Nečlani – non-members 25€ 30€
Člani – members 15€ 20€
Mladiči, najmlajši, veterani

Baby, puppy, veteran

Nečlani – non-members 15€ 20€
Člani – members 10€ 15€
Pari, vzrejne skupine, pet

Braces, reeding groups, pet

Nečlani – non-members 10 € 15€
Člani – members 5€ 10€
Najlepša glava, greben, gibanje

Best head, ridge, Movement

  5€

cena velja za posamezni razred

price for each class

5€

cena velja za posamezni razred

price for each class

 **Za razred prvakov je obvezno priložiti potrdilo o državnem ali mednarodnem prvaštvu, sicer bo pes prerazporejen v razred zrelih! / Entries for the champion class will be accepted only if a copy of a national or international certificate is enclosed. Otherwise the dog will be automaticly entered in the open class!

***pet vključuje vse t.i. pet pse (nepravilen greben, zalomljen repek…) s FCI rodovnikom. / Pet class is opened for FCI pedigreed dogs of pet quality (incorrect ridge, kinky tail…)