Jubilejna 10. klubska razstava

Posted on Posted in Uncategorized

10. KLUBSKA RAZSTAVA KRGS / 10th CLUB SHOW KRGS

7.10.2017

Zadnji rok prijave – Entry deadline

29.9.2017

PRIJAVE NA RAZSTAVO SO ZAKLJUČENE – Entry to the club show is closed

Kobilarna Lipica – Stud farm Lipica

Sodnik – Judge: Dorothy Grayson Wood (UK)

Program – Programm

14.00 – 15.00: Dovod psov – Admission of dogs

15.00: Otvoritev / Openning

15.15 – 18.00: Ocenjevanje psov / Judging

18.15: Defile prvakov in podelitev nagrad / Best in Show

NAGRADE IN NAZIVI – PRIZES AND TITLES:

CAC – CACJ

Mladinski klubski prvak KRGS 2017 – Mladinska klubska prvakinja KRGS 2017

Young club winner KRGS 2017 (dog and bitch)

Klubski prvak KRGS 2017 – Klubska prvakinja KRGS 2017

Club winner KRGS 2017 (dog and bitch)

Najlepši predstavnik pasme – Najlepši pes klubske razstave

Best of breed (BOB) – Best in show specialty (BISS)

Najlepši mladič KRGS 2017

Best baby KRGS 2017

Najlepši najmlajši KRGS 2017

Best puppy KRGS 2017

Najlepši veteran KRGS 2017

Best veteran 2017

Najlepši par KRGS 2017

Best brace 2017

Najlepša vzrejna skupina KRGS 2017

Best breeding group KRGS 2017

Posebne nagrade/special prizes:

Najlepši pet KRGS 2017 – Best pet KRGS 2017

Najlepši slovenski pes/psica KRGS 2017 – Best slovenian dog/bitch  KRGS 2017

Najlepši grebenar članov KRGS 2017 – Best KRGS members` dog 2017

Najlepša glava – Best head

Najlepše gibanje – Best movement

Najlepši greben – Best ridge

PRIJAVE IN OPOZORILA

Razstavljajo se lahko le psi z rodovnikom, ki ga priznava FCI. Razstavljavci morajo imeti na razstavi s seboj originalni rodovnik psa. Razstave se ne smejo udeležiti bolni psi. Med razstavo morajo biti psi na vrvici, ostri psi morajo nositi nagobčnik. Lastnik psa je odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov pes. Razstava bo potekala po pravilih Kinološke zveze Slovenije. S prijavo na razstavo razstavljavci priznavajo pravila Kinološke zveze Slovenije. Organizator si pridržuje pravico do menjave sodnikov. Razstavljavec mora priti pravočasno v svoj ocenjevalni krog, po vrstnem redu, ki je določen v katalogu. Pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v času razstave.

VETERINARSKA DOLOČILA

Razstavljavci morajo imeti za pse, ki bodo na razstavnem prostoru, veljavno zdravstveno spričevalo, iz katerega je razvidno, da je bila opravljena vakcinacija proti steklini. Od zadnjega cepljenja ne sme preteci več kot eno leto, od prvega pa najmanj 1 mesec.

PRIJAVA

Prosimo, da prijavnico izpolnite čitljivo in v celoti. Prijavi obvezno priložite fotokopijo rodovnika, potrdilo o plačilu prijavnine in potrdilo o opravljenem delovnem izpitu oziroma prvaštvu, če prijavljate psa v razred delovnih oziroma prvakov. Plačilo prijavnine obstoji ne glede na to, ali je bil pes dejansko razstavljen.

IMPORTANT NOTICE

Only dogs with pedigrees recognized by the FCI may be shown. The original pedigree has to be available at the show and displayed on request. Diseased dogs can not take part in the show. All dogs should be leashed at all times and muzzled if aggressive. The exhibitor is liable for any damage caused by his dog(s) at the show. The exhibitor is liable for presentation of his/her dog(s) by catalogue numbers in the ring in due time. When signing the registration form, exhibitors accept full compliance to the Slovenian Kennel Club regulations of exhibiting. The organizer reserves the right to substitute judges. The registration fee is to be paid whether or not the registered dog has been shown. Exhibitor´s complaints will be dealt with at the show only.

VETERINARY REGULATIONS

Exhibitors must present a vaccination certificate against rabies, proving that not more than a year passed since the vaccination against rabies, and not less than one month from the first vaccination, and a veterinary healthy certificate.

ENTRY

Please fill out the entry-form completely and in capitals. Please enclose a copy of the pedigree and, if necessary, a copy of the trial for class 6 and 7; also enclose a copy of the entry fee payment bill. The show commitee reserves the right to assign a different class to the entered dog, if required by regulations. The exhibitor will receive written confirmation of entry.

PLAČILA IN PRIJAVNICA – PAYMENT AND ENTRY

Naslov za pošiljanje prijavnice – Adress to send the entry form:

Maja Sušec, Sr. Dolič 22d, 2382 Mislinja, Slovenija

Online: www.rodezijski-grebenar.si

Obvezna plačila prijavnine za psa obstoji ne glede na to ali je pes dejansko pripeljan na razstavo ali ne! Sprejemamo samo plačane prijave! Plačilo na dan razstave ni možno!

The registration payment is to be settled regardless whether the registred dog is shown or not! We accept only paid entrise. Payment on the show is not possible!

 

Plačila vplačati na TRR Kluba rodezijskih grebenarjev Slovenije, odprt pri NLB,

TRR: SI56 0201 1025 7140 127

Sklic/ referenca: 00-1111

Namen: 10. Klubska razstava.

Foreign payments: Bank: Nova ljubljanska banka d.d, Trg republike 2, 1520 Ljubljana

IBAN: SI56 0201 1025 7140 127, SWIFT/BIC: LJBASI2X , Reference: 00-1111,

ADRESS: KRGS, Velenjska cesta 7, SI-3310 Žalec, Slovenija

 

Dodatne informacije – Aditional information:  info@rodezijski-grebenar.si

Plačilo – Payment do – until po – after
za prijavo – entry deadlines 7.9.2017 7.9.2017
Prvi pes

First dog

Nečlani – non-members 30 € 40€
Člani – members 25 € 30€
Naslednji pes

Additional dog

Nečlani – non-members 25€ 30€
Člani – members 15€ 20€
Mladiči, najmlajši, veterani

Baby, puppy, veteran

Nečlani – non-members 15€ 20€
Člani – members 10€ 15€
Pari, vzrejne skupine, pet

Braces, reeding groups, pet

Nečlani – non-members 10 € 15€
Člani – members 5€ 10€
Najlepša glava, greben, gibanje

Best head, ridge, Movement

  5€

cena velja za posamezni razred

price for each class

5€

cena velja za posamezni razred

price for each class

 **Za razred prvakov je obvezno priložiti potrdilo o državnem ali mednarodnem prvaštvu, sicer bo pes prerazporejen v razred zrelih! / Entries for the champion class will be accepted only if a copy of a national or international certificate is enclosed. Otherwise the dog will be automaticly entered in the open class!

***pet vključuje vse t.i. pet pse (nepravilen greben, zalomljen repek…) s FCI rodovnikom. / Pet class is opened for FCI pedigreed dogs of pet quality (incorrect ridge, kinky tail…)

 

PARTNERJI IN SPONZORJI:
smrcek    2CC5E4E9-B6F6-42FF-B541-A2D69BCFCE3E     Logo OK Q

044809E2-C9F2-402E-AB0A-0D4C5167254B  0274762C-9C02-4377-B209-FAD28AEBCF8C73D8ACC9-7EC9-488B-8E19-936997245D96

4DDBB403-B8B7-429B-91DA-8F168B2DD485 logo 8061284D-A578-4E66-AC3B-91482116C5B1

1BE09B5B-ACCC-4523-A71C-671B72E77771 1   F4274995-F0B2-41DC-935F-EAED00E338E4

4248CAB4-6B2A-4A32-B9D7-5EE06B7A8D89

289226ED-C1B4-41BF-BC2A-394021D69A87 FBBFD35A-7C58-421C-A35B-D356B1EA1C99 8ABE10FD-62AD-48D2-B393-8B192A2E7B48

logo-lek-veterina

Lek Veterina d.o.o., Marko Jerman 00386 51 641 410

Untitled 8FAE94D9-00F0-46B4-9A1C-90A8C0A6F71E

18D7F915-BADF-467B-93F0-60C5D8BE5549