12. KLUBSKA RAZSTAVA/12th CLUB SHOW

Posted on Posted in Uncategorized

12. KLUBSKA RAZSTAVA KRGS / 12th CLUB SHOW KRGS

05.10.2019

Zadnji rok prijave – Entry deadline

27.9.2019

Športni center HIT, Polje 5, 5290 Sempeter Pri Gorici

Sodnik – Judge: Hana Lozej (SLO)

ProgramProgramm

14.00 – 15.00: Dovod psov – Admission of dogs

15.00: Otvoritev / Openning

15.15 – 18.00: Ocenjevanje psov / Judging

18.15: Defile prvakov in podelitev nagrad / Best in Show

NAGRADE IN NAZIVIPRIZES AND TITLES:

CAC – CACJ

Mladinski klubski prvak KRGS 2019 – Mladinska klubska prvakinja KRGS 2019
Young club winner KRGS 2019 (dog and bitch)

Klubski prvak KRGS 2019 – Klubska prvakinja KRGS 2019
Club winner KRGS 2019 (dog and bitch)

Najlepši predstavnik pasme – Najlepši pes klubske razstave
Best of breed (BOB) – Best in show specialty (BISS)

Najlepši mladič KRGS 2019
Best baby KRGS 2019

Najlepši najmlajši KRGS 2019
Best puppy KRGS 2019

Najlepši veteran KRGS 2019
Best veteran 2019

Najlepši par KRGS 2019
Best brace 2019

Najlepša vzrejna skupina KRGS 2019
Best breeding group KRGS 2019

Posebne nagrade/special prizes:

Najlepši pet KRGS 2019 – Best pet KRGS 2019

Najlepši slovenski pes/psica KRGS 2019 – Best slovenian dog/bitch KRGS 2019

Najlepši grebenar članov KRGS 2019 – Best KRGS members` dog 2019

Najlepša glava – Best head

Najlepše gibanje – Best movement

Najlepši greben – Best ridge

PRIJAVE IN OPOZORILA

Razstavljajo se lahko le psi z rodovnikom, ki ga priznava FCI. Razstavljavci morajo imeti na razstavi s seboj originalni rodovnik psa. Razstave se ne smejo udeležiti bolni psi. Med razstavo morajo biti psi na vrvici, ostri psi morajo nositi nagobčnik. Lastnik psa je odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov pes. Razstava bo potekala po pravilih Kinološke zveze Slovenije. S prijavo na razstavo razstavljavci priznavajo pravila Kinološke zveze Slovenije. Organizator si pridržuje pravico do menjave sodnikov. Razstavljavec mora priti pravočasno v svoj ocenjevalni krog, po vrstnem redu, ki je določen v katalogu. Pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v času razstave.

VETERINARSKA DOLOČILA

Razstavljavci morajo imeti za pse, ki bodo na razstavnem prostoru, veljavno zdravstveno spričevalo, iz katerega je razvidno, da je bila opravljena vakcinacija proti steklini. Od zadnjega cepljenja ne sme preteci več kot eno leto, od prvega pa najmanj 1 mesec.

PRIJAVA

Prosimo, da prijavnico izpolnite v celoti. Prijavi obvezno priložite fotokopijo rodovnika, potrdilo o plačilu prijavnine in potrdilo o opravljenem delovnem izpitu oziroma prvaštvu, če prijavljate psa v razred delovnih oziroma prvakov. Plačilo prijavnine obstoji ne glede na to, ali je bil pes dejansko razstavljen.

IMPORTANT NOTICE

Only dogs with pedigrees recognized by the FCI may be shown. The original pedigree has to be available at the show and displayed on request. Diseased dogs can not take part in the show. All dogs should be leashed at all times and muzzled if aggressive. The exhibitor is liable for any damage caused by his dog(s) at the show. The exhibitor is liable for presentation of his/her dog(s) by catalogue numbers in the ring in due time. When signing the registration form, exhibitors accept full compliance to the Slovenian Kennel Club regulations of exhibiting. The organizer reserves the right to substitute judges. The registration fee is to be paid whether or not the registered dog has been shown. Exhibitor´s complaints will be dealt with at the show only.

VETERINARY REGULATIONS

Exhibitors must present a vaccination certificate against rabies, proving that not more than a year passed since the vaccination against rabies, and not less than one month from the first vaccination, and a veterinary healthy certificate.

ENTRY

Please fill out the entry-form completely. Please enclose a copy of the pedigree and, if necessary, a copy of the trial for class 6 and 7; also enclose a copy of the entry fee payment bill. The show commitee reserves the right to assign a different class to the entered dog, if required by regulations. The exhibitor will receive written confirmation of entry.

PLAČILA IN PRIJAVNICAPAYMENT AND ENTRY

ELEKTRONKSA PRIJAVNICA/ONLINE ENTRY

>> PRIJAVE ZAKLJUČENE<<<

Obvezna plačila prijavnine za psa obstoji ne glede na to ali je pes dejansko pripeljan na razstavo ali ne! Sprejemamo samo plačane prijave! Plačilo na dan razstave ni možno!!!

The registration payment is to be settled regardless whether the registred dog is shown or not! We accept only paid entrise. Payment on the show is not possible!!!!

Plačila vplačati na TRR Kluba rodezijskih grebenarjev Slovenije, odprt pri Delavski hranilnici,

TRR: SI56 6100 0002 2317 913

Sklic/ referenca: 00-1212

Namen: 12. Klubska razstava.

Foreign payments: Bank: Delavska hranilnica d.d., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana

IBAN: SI56 6100 0002 2317 913, SWIFT/BIC: HDELSI22 , Reference: 00-1212,

ADRESS: Klub rodezijskih grebenarjev Slovenije, Ljubljanska cesta 4E, 1240 Kamnik, Slovenija

Dodatne informacije – Aditional information: info@rodezijski-grebenar.si

Sponzorji:

37BF992A-1B58-46DB-976D-23308F60B6E2 C32F1E5C-5FD5-40C8-A4A7-91EB1AC69CE4

2CC5E4E9-B6F6-42FF-B541-A2D69BCFCE3E