KONTAKTI [INFO]

naslov:
Klub rodezijskih grebenarjev Slovenije
Ljubljanska cesta 4E

SI-1240 Kamnik

Spletna pošta / E-mail:
info@rodezijski-grebenar.si

Predsednik Kluba rodezijskih grebenarjev Slovenije:

Matjaž Fekonja

Člani upravnega odbora:

Matjaž Fekonja
Maja Turk
Andreja Balkovec

Člani nadzornega odbora:

Marjan Šmid
Urška Šebenik
Andreja Bahar Muršič

Tajnik:

Andreja Balkovec