11. KLUBSKA RAZSTAVA KRGS / 11th CLUB SHOW KRGS

Posted on Posted in Uncategorized

11. KLUBSKA RAZSTAVA KRGS / 11th CLUB SHOW KRGS

06.10.2018

Zadnji rok prijave – Entry deadline

29.9.2018

HIT šport center, Polje 5, 5290 Šempeter pri Gorici

Sodnik – Judge: Snežka Kuralt (SLO)

Program – Programm

14.00 – 15.00: Dovod psov – Admission of dogs

15.00: Otvoritev / Openning

15.15 – 18.00: Ocenjevanje psov / Judging

18.15: Defile prvakov in podelitev nagrad / Best in Show

NAGRADE IN NAZIVI – PRIZES AND TITLES:

CAC – CACJ

Mladinski klubski prvak KRGS 2018 – Mladinska klubska prvakinja KRGS 2018

Young club winner KRGS 2018 (dog and bitch)

Klubski prvak KRGS 2018 – Klubska prvakinja KRGS 2018

Club winner KRGS 2018 (dog and bitch)

Najlepši predstavnik pasme – Najlepši pes klubske razstave

Best of breed (BOB) – Best in show specialty (BISS)

Najlepši mladič KRGS 2018

Best baby KRGS 2018

Najlepši najmlajši KRGS 2018

Best puppy KRGS 2018

Najlepši veteran KRGS 2017

Best veteran 2018

Najlepši par KRGS 2018

Best brace 2018

Najlepša vzrejna skupina KRGS 2018

Best breeding group KRGS 2018

Posebne nagrade/special prizes:

Najlepši pet KRGS 2018 – Best pet KRGS 2018

Najlepši slovenski pes/psica KRGS 2018 – Best slovenian dog/bitch  KRGS 2018

Najlepši grebenar članov KRGS 2018 – Best KRGS members` dog 2018

Najlepša glava – Best head

Najlepše gibanje – Best movement

Najlepši greben – Best ridge

PRIJAVE IN OPOZORILA

Razstavljajo se lahko le psi z rodovnikom, ki ga priznava FCI. Razstavljavci morajo imeti na razstavi s seboj originalni rodovnik psa. Razstave se ne smejo udeležiti bolni psi. Med razstavo morajo biti psi na vrvici, ostri psi morajo nositi nagobčnik. Lastnik psa je odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov pes. Razstava bo potekala po pravilih Kinološke zveze Slovenije. S prijavo na razstavo razstavljavci priznavajo pravila Kinološke zveze Slovenije. Organizator si pridržuje pravico do menjave sodnikov. Razstavljavec mora priti pravočasno v svoj ocenjevalni krog, po vrstnem redu, ki je določen v katalogu. Pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v času razstave.

VETERINARSKA DOLOČILA

Razstavljavci morajo imeti za pse, ki bodo na razstavnem prostoru, veljavno zdravstveno spričevalo, iz katerega je razvidno, da je bila opravljena vakcinacija proti steklini. Od zadnjega cepljenja ne sme preteci več kot eno leto, od prvega pa najmanj 1 mesec.

PRIJAVA

Prosimo, da prijavnico izpolnite v celoti. Prijavi obvezno priložite fotokopijo rodovnika, potrdilo o plačilu prijavnine in potrdilo o opravljenem delovnem izpitu oziroma prvaštvu, če prijavljate psa v razred delovnih oziroma prvakov. Plačilo prijavnine obstoji ne glede na to, ali je bil pes dejansko razstavljen.

IMPORTANT NOTICE

Only dogs with pedigrees recognized by the FCI may be shown. The original pedigree has to be available at the show and displayed on request. Diseased dogs can not take part in the show. All dogs should be leashed at all times and muzzled if aggressive. The exhibitor is liable for any damage caused by his dog(s) at the show. The exhibitor is liable for presentation of his/her dog(s) by catalogue numbers in the ring in due time. When signing the registration form, exhibitors accept full compliance to the Slovenian Kennel Club regulations of exhibiting. The organizer reserves the right to substitute judges. The registration fee is to be paid whether or not the registered dog has been shown. Exhibitor´s complaints will be dealt with at the show only.

VETERINARY REGULATIONS

Exhibitors must present a vaccination certificate against rabies, proving that not more than a year passed since the vaccination against rabies, and not less than one month from the first vaccination, and a veterinary healthy certificate.

ENTRY

Please fill out the entry-form completely. Please enclose a copy of the pedigree and, if necessary, a copy of the trial for class 6 and 7; also enclose a copy of the entry fee payment bill. The show commitee reserves the right to assign a different class to the entered dog, if required by regulations. The exhibitor will receive written confirmation of entry.

PLAČILA IN PRIJAVNICA – PAYMENT AND ENTRY

ELEKTRONKSA PRIJAVNICA/ONLINE ENTRY

PRIJAVE ZAKLJUČENE/ENTRY ARE CLOSED 

Obvezna plačila prijavnine za psa obstoji ne glede na to ali je pes dejansko pripeljan na razstavo ali ne! Sprejemamo samo plačane prijave! Plačilo na dan razstave ni možno!

The registration payment is to be settled regardless whether the registred dog is shown or not! We accept only paid entrise. Payment on the show is not possible!

 

Plačila vplačati na TRR Kluba rodezijskih grebenarjev Slovenije, odprt pri NLB,

TRR: SI56 0201 1025 7140 127

Sklic/ referenca: 00-1111

Namen: 11. Klubska razstava.

Foreign payments: Bank: Nova ljubljanska banka d.d, Trg republike 2, 1520 Ljubljana

IBAN: SI56 0201 1025 7140 127, SWIFT/BIC: LJBASI2X , Reference: 00-1111,

ADRESS: Klub rodezijskih grebenarjev Slovenije, Velenjska cesta 7, SI-3310 Žalec, Slovenija

 

Dodatne informacije – Aditional information:  info@rodezijski-grebenar.si

Plačilo – Payment do – until po – after
za prijavo – entry deadlines 06.09.2018 06.09.2018
Prvi pes

First dog

Nečlani – non-members 30 € 40€
Člani – members 25 € 30€
Naslednji pes

Additional dog

Nečlani – non-members 25€ 30€
Člani – members 15€ 20€
Mladiči, najmlajši, veterani

Baby, puppy, veteran

Nečlani – non-members 15€ 20€
Člani – members 10€ 15€
Pari, vzrejne skupine, pet

Braces, reeding groups, pet

Nečlani – non-members 10 € 15€
Člani – members 5€ 10€
Najlepša glava, greben, gibanje

Best head, ridge, Movement

  5€

cena velja za posamezni razred

price for each class

5€

cena velja za posamezni razred

price for each class

**Za razred prvakov je obvezno priložiti potrdilo o državnem ali mednarodnem prvaštvu, sicer bo pes prerazporejen v razred zrelih! / Entries for the champion class will be accepted only if a copy of a national or international certificate is enclosed. Otherwise the dog will be automaticly entered in the open class!

***pet vključuje vse t.i. pet pse (nepravilen greben, zalomljen repek…) s FCI rodovnikom. / Pet class is opened for FCI pedigreed dogs of pet quality (incorrect ridge, kinky tail…)