Etični kodeks

Glavni namen tega etičnega kodeksa služi dobrobiti rodezijskih grebenarjev – tako pasmi kot posameznemu psu. Pri katerikoli dejavnosti v zvezi z rodezijskimi grebenarji kot so; lastništvo, skrbništvo, vzreja, prodaja in razstavljanje, morajo imeti člani Kluba rodezijskih grebenarjev Slovenije (v nadaljevanju KRGS) to v mislih in ravnati odgovorno. Vsi člani KRGS se s podpisom v pristopni izjavi obvežejo, da se bodo držali sledečih načel:

LASTNIKI RODEZIJSKIH GREBENARJEV
1. Vsakdo, ki ima rodezijskega grebenarja, vsak lastnik in/ali skrbnik, je odgovoren za njegovo dobrobit in primerno obnašanje vse do njegove smrti ali do predaje drugemu lastniku.

2. Skrb za dobrobit psa mora vedno biti pred osebnimi interesi, dobičkom ali slavo.

3. Lastnik in /ali skrbnik rodezijskega grebenarja mora psu zagotavljati visoki standard zdravega življenja, primerno bivalno okolje, prehrano, pasmi primerno vzgojo in, ustrezno veterinarsko oskrbo. Lastnik/skrbnik rodezijskega grebenarja ne bo dovolil, da se njegov/i pes/psi brez nadzora gibljejo na javnih površinah ali so moteči za svojo okolico. Lastnik/skrbnik rodezijskega grebenarja bo vedno počistil za svojim psom, če se bo ponečedil na javnem mestu.

4. Član KRGS ne pristaja na prakso ‘humane usmrtitve’ mladičev samo zaradi pomanjkanja zunanje ustreznosti psov glede na standard (neustrezna barva, napake na grebenu, brez grebena..). Evtanazija je sprejemljiva samo na priporočilo veterinarja v izjemnih in nujnih primerih hujših telesnih okvar in dednih bolezni.

VZREDITELJI
5. Cilj vzreditelja mora ves čas biti čim boljše doseganje pasemskega standarda. Vzreja naj ne bi bila usmerjena v dobičkonosnost (temveč v izboljšanje pasme ne pa vašega bančnega računa). Preden se vzreditelj odloči za leglo, je priporočljivo, da ima interesente za oddajo mladičev iz načrtovanega legla.

6. Člani KRGS, ki so vzreditelji morajo vedno upoštevali vzrejni pravilnik, ki zadeva rodezijske grebenarje in ne bodo ravnali v nasprotju z njim.

7. Vzreditelj rodezijskih grebenarjev lahko vzreja samo rodezijske grebenarje, ki so registrirani pri Kinološki zvezi Slovenije, ustrezajo mednarodno priznanemu pasemskemu standardu in za katere se predvideva, da niso nosilci dednih napak, da so psihično in fizično zdravi in ne kažejo znakov nervoze ali agresivnosti.

8. Psice naj se ne bi uporabljale za vzrejo prej kot po drugem letu starosti ali po sedmem letu starosti. Psice naj zaporedoma ne bi kotile v razmaku manjšem od 12 mesecev. Nobena psica naj ne bi imela v svojem življenju več kot tri legla in/ali ne več kot 30 mladičev.

9. Vsi mladiči naj bodo vsaj dvakrat, le nekaj dni po skotitvi in preden zapustijo leglo, skrbno pregledani glede dermoidnega sinusa. O mladičih, pri katerih se ugotovi dermoidni sinus, mora biti obveščen KRGS. Vzreditelj je takšnemu mladiču dolžan zagotoviti potrebno veterinarsko oskrbo, vsekakor pa se močno priporoča, da se takšne mladiče tudi sterilizira/kastrira. Samo ob ugotovitvi in na predlog veterinarja, da gre za resno obliko dermoidnega sinusa, lahko vzreditelj dovoli veterinarju, da takšnega mladiča evtanazira v skladu s stroko. KRGS pri psih, pri katerih se ugotovi dermoidni sinus, v skladu z mednarodnimi pravili vzreje priporoča pristojni vzrejni komisiji da se psu/psici izreče ”VZREJNA PREPOVED”. Če se dermoidni sinus pri mladiču odkrije potem, ko je že bil prodan in oddan novemu lastniku, mora vzreditelj:

a) kriti stroške operacije odstranitve dermoidnega sinusa in sterilizacije/kastracije mladička ali
b) vzeti mladička nazaj in kupcu povrniti kupnino ali
c) se pisno dogovoriti z lastnikom, da mu bo priskrbel drugega mladiča, tega pa vzame nazaj oziroma
d) ravnati v skladu s predhodnim dogovorom s kupcem.

O tem, katera možnost bo uveljavljena, odloča kupec.

Vzreditelj naj vse novi lastniki rodezijskega grebenarja pouči o dermoidnem sinusu, njegovih posledicah za pasmo in kako se dermoidni sinus ugotavlja.

10. Vsak mladič, ki se proda po starosti 12 tednov mora biti cepljen v skladu z vakcinalnimi programi za kužne bolezni in razglisten. Mladič ne sme biti vzet iz legla pred dopolnjeno starostjo devetih tednov. Ob predaji mladička novemu lastniku, mora vzreditelj dati kupcu:

a) rodovnik, potrjen s strani Kinološke zveze;
b) mednarodni Potni list za hišne živali z vpisanimi in potrjenimi cepljenji;
c) kopijo Etičnega kodeksa KRGS;
d) prijavnico za včlanitev v KRGS.
Zaželjeno pa je tudi, da vzreditelj kupcu nudi:
e) navodila za prehrano;
f) navodila glede razglistevanja.

Vsi mladiči, ki se prodajo, morajo biti registrirani pri Kinološki zvezi Slovenije (Obvestilo KZS o novem lastništvu).

11. Odgovornost vzreditelja s prodajo mladiča ne preneha. Pri prodaji mladičev mora vzreditelj zagotoviti kupcu, svoj kontakt, da se ta lahko kadarkoli z njim posvetuje v zvezi z mladičem, kot tudi ko bo pes odrasel, ter pasmo rodezijski grebenar na splošno.

12. Vsi mladiči, ki bistveno odstopajo od mednarodno priznanega standarda (npr. netipična barva, brez grebena, več kron, brez kron in druga fenotipska odstopanja) ali ki so nosilci dednih ali akutnih obolenj (npr. dermoidni sinus) se morajo načeloma prodati po bistveno nižji cene od cene ustreznih in zdravih mladičev. Vzreditelj mora kupca seznaniti z vzrokom nižje kupnine.

13. Mladiče se ne sme prodajati laboratorijem, pasjim trgovcem, trgovinam z živalmi, pasjim farmam, podjetjem za varovanje itd. ali komerkoli, ki pse prodaja njim. Vzreditelj nikoli ne sme prodati celega legla eni osebi. Priporočljivo je, da vzreditelj proda mladička direktno novi družini ali posamezniku, za katere se prepriča, da lahko nudijo mladičku in kasneje odraslemu psu primerno bivalno okolje, primerno vzgojo in da bodo kos velikemu, aktivnemu in občutljivemu psu. Priporočljivo je, da vzreditelj tudi kasneje, po prodaji mladiča, občasno preveri v kakšnem okolju živi pes iz njegovega legla.

14. Vzreditelj mora narediti vse, da se vsakemu psu iz njegovih legel, kadarkoli in če je to potrebno, najde nov ustrezen dom. Priporočljivo je, da se vzreditelj (tudi s pisnim dogovorom) dogovori z novim lastnikom, da ta ne bo prodal psa tretji osebi brez njegove vednosti.

LASTNIKI PLEMENJAKOV
15. Vsak lastnik plemenjaka se mora predhodno prepričati o primernosti, poreklu in stanju vsake psice, s katero bi se naj njegov plemenjak paril, tako kot tudi o pogojih, v katerih se bo vzrejalo predvideno leglo. Lastnik plemenjaka nikoli ne sme dovoliti paritve z neustreznimi psicami. Če lastnik psice ni član KRGS, mora ta pred parjenjem s podpisom potrditi, da je seznanjem z Etičnim kodeksom KRGS in da nanj pristaja. En podpisan izvod izjave zadrži lastnik plemenjaka, drugega pa ob prijavi paritve dostavi KRGS.

RAZSTAVLJALCI, TEKMOVALCI TER UDELEŽENCI NA PRIREDITVAH
16. Član KRGS se obvezuje, da ne bo izvajal zavajajočega propagiranja pasme ali svojih psov, da ne bo v nobenem primeru ponarejal dejstev ali dokumentov v zvezi z rodezijskimi grebenarji. Člani KRGS se tudi zavezujejo, da ne bodo širili napačnih in/ali neresničnih informacij v zavezi s konkretnimi psi, vzreditelji, lastniki in pasmo rodezijski grebenar nasploh ter da ne bodo v nobenem primeru nedovoljeno spreminjali videza svojih psov. Član KRGS se tudi obvezuje, da ne bo javno kritiziral sodnikov, da ne bo sovražno govoril ali deloval proti drugim razstavljavcem/ tekmovalcem in psom, da ne bo blatil imena, dela drugih vzrediteljev in lastnikov ter njihovih psov. Član KRGS tekmuje in razstavlja v športnem duhu.

17. Vsi člani KRGS, lastniki, skrbniki, vzreditelji in razstavljavci, se morajo vedno obnašati tako, da uveljavljajo in potrjujejo svoje dobro ime, dobro ime svojih psov, pasme rodezijski grebenar in KRGS.

Če ima katerikoli član KRGS pripombo ali ugovor proti sodnikom, drugim razstavljavcem ali imetnikom rodezijskega grebenarja, mora o tem najprej pisno obvestiti KRGS, po potrebi pa tudi Kinološko zvezo Slovenije.

Če katerikoli član KRGS ravna v nasprotju s temi načeli, ga Upravni odbor KRGS lahko pozove na zagovor svojih dejanj, ga pisno opozori na neprimerno obnašanje in ob hujših ali ponavljajočih se kršitvah lahko izključi iz KRGS. O izključitvi vodstvo KRGS po potrebi obvesti tudi Kinološko zvezo Slovenije.