Obvezni DNK profil in slikanje

Obvezni DNK profil

Sklepa 23. redne seje KSV z dne 29. 5. 2017, ki sta bila potrjena na 27. seji UO KZS dne 27. 6. 2017
Sklep 23/23–2017: profil DNK
KSV je dne 7.9.2016 sprejel sklep št. 25/11-2016, s katerim je uvedel obvezo razvijanja DNK profilov za vzrejne živali. Obveza se začne izvajati 01.09.2017 na naslednji način:
1. Vsi samci/samice, ki bodo po 01.09.2017 opravljali VP, morajo za pridobitev VD predložiti dokazilo/certifikat o razvitem DNK profilu.
2. Vsi samci/samice, ki bodo po 01.09.2017 podaljševali VD, morajo za podaljšanje VD predložiti dokazilo/certifikat o razvitem DNK profilu.
3. Vzreditelji morajo za paritve po 01.09.2017 ob prijavi paritve oz. najpozneje ob prijavi legla predložiti dokazilo/certifikat o razvitem DNK profilu za plemenjaka in plemenko. Obveza velja za vse vzrejne živali brez izjeme, tudi za vzrejne partnerje iz tujine.
4. Lastniki uvoženih psov/psic morajo od 01.01.2018 dalje za vpis v SLR predložiti dokazilo o starševstvu uvoženega psa. Če z njim ne razpolagajo, morajo predložiti dokazilo o razvitem DNK profilu uvoženega psa.

KZS upošteva certifikate vseh evropskih akreditiranih laboratorijev.

Obrazec za DNK profil
Članom Kinološke zveze Slovenije nudimo izdelavo DNK profila po posebni ceni 34,00 EUR. Pogoji za pridobitev posebne cene:
Naročilo oddano na posebnem obrazcu
Vzorec krvi (poslati: EVG, molekularna diagnostika, Taborska ulica 8, 2000 Maribor)
Dokazilo o članstvu v KZS

Slikanje kolkov, komolcev…..

Sklep 24/23–2017: Slikanje okostja
KSV je dne 7.9.2016 sprejel sklep št. 26/11-2016, s katerim je uvedel komisijsko odčitavanje rentgenogramov okostja in izdelavo izvidov.
Obveza za lastnike psov/psic nastopi 01.09.2017 na naslednji način:
1. Za slikanja okostja po 01.09.2017 lahko lastniki psov/psic za pridobitev VD predložijo le izvide, ki jih je izdelala Komisija.
2. Za slikanja okostja do 31.08.2017 veljajo dosedanja pravila iz vzrejnih pravilnikov.
Sklep se skupaj s seznamom veterinarskih ustanov, ki lahko opravljajo slikanja okostja, takoj objavi na spletnem portalu KZS, istočasno pa se posreduje vsem VK, da ga bodo lahko upoštevale pri pripravi razpisov jesenskih VP.

Trenutni seznam klinik z licenco:
1. KLINIKA LOKA, d.o.o., Kidričeva 33 b, Škofja Loka
2. KLINIKA ZA MALE ŽIVALI MARIBOR, d. o. o., Osojnikova ulica 10, Maribor
3. VETERINARSTVO TRSTENJAK – ZAJC, d. o. o., Ul. padlih borcev 23, Ljubljana
4. MZ VET, d. o. o., Pesnica pri Mariboru 21a, Pesnica pri Mariboru
5. VETERINARSKA BOLNICA PTUJ, d. o. o., Ormoška cesta 28, Ptuj
6. VP SLOVENJ GRADEC, d. o. o., Celjska cesta 126, Slovenj Gradec
7. VETERINARSKA BOLNICA VIPAVA, d. o. o., Gradiška cesta 10, Vipava
8. ZVC LIPEJ – ŠERBEC, d. o. o., Ulica 11. novembra 43 a, Leskovec pri Krškem
9. VETERINARSKA KLINIKA LESCE, d. o. o., Alpska cesta 49, Lesce
10. BUTINAR, d. o. o., BOLNICA ZA ŽIVALI POSTOJNA, Cesta v Staro vas 20, Postojna
11. VETERINARSKA BOLNICA BREŽICE, d. o. o., Prešernova cesta 17a, Brežice
12. PRVA-K, klinika za male živali, d. o. o., Gorkičeva 6, Ljubljana
13. VETERINARSKI CENTER MIKLAVŽIN, d. o. o., Lakotence 7a, Ljubljana
14. MOJ VET, Klinika za male živali, d. o. o., Celovška 258, Ljubljana
15. DODIČ, d. o. o., VETERINARSKA AMBULANTA HRPELJE, Dragomirja Benčiča Brkina 9, Kozina, Hrpelje
16. VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva ul. 60, Ljubljana
17. VETERINARSKA BOLNICA SLOVENSKA BISTRICA, Trgovska ulica 1, Slovenska Bistrica
18. ZVITOREPKA, Trnoveljska cesta 2, Celje
19. VETERINA GORICA, Pri hrastu 18, Nova Gorica
20. JANG, veterinarska ambulanta, d. o. o., Kandijska cesta 27, Novo mesto
21. VETERINA JAGODIČ, Dole 9, Šentjur

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na info@rodezijski-grebenar.si