Razpis volitev za predsednika KRGS

Klub rodezijskih grebenarjev Slovenije razpisuje volitve za predsednika društva za dobo štirih let.

Zahtevano je aktivno znanje slovenskega jezika. Zaželeno je, da ima kandidat vsaj pet let izkušenj s pasmo rodezijski grebenar. Kandidat mora biti redni član KRGS na dan objave razpisa, 9. 12. 2020.

Člani kandidaturo vložijo tako, da najkasneje do vključno 23. 12. 2020 pošljejo vlogo na elektronski naslov info@rodezijski-grebenar.si. Vloga se smatra za popolno, če vsebuje dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika ter naslednje dokumente, ki morajo biti opremljeni z datumom in podpisom kandidata:

  • izjavo o kandidaturi,
  • življenjepis,
  • program dela.

Dokumenti bodo posredovani rednim članom KRGS kot gradivo v prilogi k vabilu za volilno skupščino, kjer se bodo obravnavale izključno popolne vloge, prispele do 23. 12. 2020.