Sklepi in obvestila strokovne komisije

SKLEP STROKOVNE KOMISIJE št. 2          
Kamnik, 15.5.2020
Strokovna komisija Kluba rodezijskih grebnarjev Slovenije je sprejela sklep, da prične s prevzemom vzrejnih pregledov, zato na organe KZS pošlje prošnjo za prevzem vzrejnih pregledov z osnutkom vzrejnega pravilnika. Vzrejni pravilnik dokončno sestavi vzrejna komisija saj organi kluba nimajo pristojnosti za sestavo vzrejnega pravilnika. Vzrejno komisijo sestavljajo:

  1. ZIDAR Miroslav
  2. VESTER Jože
  3. BAIČ Boris
  4. BANDELJ Robert
  5. LOZEJ Hana

SKLEP STROKOVNE KOMISIJE št. 1
Kamnik, 10.5.2020
Strokovna komisija Kluba rodezijskih grebnarjev Slovenije je sprejela sklep, da se za člane vzrejne komisije prosi naslednje kinološke sodnike:

g. ZIDAR Miroslav
g. VESTER Jože
g. BAIČ Boris
g. BANDELJ Robert
ga. LOZEJ Hana